Sengiyabona

Lyrics Of The Song Sengiyabona

Song ID 2542

yebo ngiyabona yes now i see yebo ngiyakholwa yes now i believe mkhulumsebenzi owenzayo the great work youre doing kulendawo in my heart yebo ngiyabona yes now i see sengiyabona and now i see sonke lesiskhathi kanti bubhizi all this time you were busy ngaphakathi kwami working in me ngigcwele ukungazi i was ignorant ngomusa wakho about your amazing grace nesineke sakho and your patience njalo mengibheka whenever i look izenzo zami namaphutha ami my actions and my mistakes ngizizwa ngathi ngikude nawe made me feel distant from you kuthe mekuphela amandla ami when my strength was exhausted wangbonisa awakh agcwele you then showed me your strength ngaphakathi kwami inside of me mkhulumsebenzi owenzayo the great work youre doing kulendawo in the place of my life and heart yebo ngiyabona yes now i see ngiyabona ngiyakholwa i see i believe

Sengiyabona.mp3

Sengiyabona.video.mp4 YouTube

 

Hits: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post