Ibada Lyrics ibada_lyrics T’ani N’wo tun gbe ga O

T’ani N’wo tun gbe ga O

Lyrics Of The Song T’ani N’wo tun gbe ga O

Song ID 1185

oh God who created mountains of those days only you we give all our praise l run to da awon oke igbani eyin ni mo fi pe mi fun tani nwo tun gbe ga o who else must be lifted up bi ko se baba loke if not you our father tani nwo tun fi gbogbo pe mi fun who then must be given all my praise it is you who created mountains of those days only you we give all of our praise oh God who created mountains of those days only you we give all of our praise who then must be lifted up if not our heavenly father who then must be given all of our praise tani nwo tun gbe ga o bi ko se baba loke tani nwo tun fi gbogbo pe mi fun yin ni mo fi pe mi fun only you we give all of our praise

T’ani N’wo tun gbe ga O.mp3

T’ani N’wo tun gbe ga O.video.mp4 YouTube

 

Hits: 4

Leave a Reply

Related Post