Asiko

Lyrics Of The Song Asiko

Song ID 725

intro they call me jovani iceberg on the beat yall iceberg beatz you kno oooow asiko lo laye arami ema se sole yeah eda lonsare olohun o rebikan koseni tole kanju sare koja asiko asiko asiko asiko lolaye arami ema se sole arami ema se sole eee ise lere o ba wasese atele owo eni kintanije ee kintanije eeeee oke oke lopa ebiti n re toba tile tepa mose o maa goke agba eni tojo o paa torun o paa ebi loma paaku gbogbo waa lamo gbogbo wa lamo ooo hey ore mi teti ko gbo surelere toba tile wankan se o maa goke agba owo owo apekanuko kasise bi erin wa maa jeun bi era iru eleyi ko maa da aaa motaka osi daanu eleda maasun gbemi debire latigba kekere ni motimo eni toma lowo maa lowo motimo eni ti o nini o nini motimo kaye maa sopaye lonsewa motimo e sa mope ika o dogba motimo ibi ori danisi langbe motimo ori iyami gbemi debire motimo ibi ori danisi langbe motimo yeah gbogbo wa lama goke agba lama goke agba aaa gbogbo wa lama goke agba lama goke agba aaa asiko lolaye yeah arami e maa se sole arami e maa se sole eee gbogbo wa lama goke agba oya pray for yourself now gbogbo wa lama goke agba tepa mose eee asiko lolaye yeah arami e maa se sole arami e maa se sole eee gbogbo wa lama goke agba oremi maa sole gbogbo wa lama goke agba ori maa gbe e debire asiko lo laye yeah arami e maa se sole arami e maa se sole eee gbogbo wa lama goke agba duro dasiko gbogbo wa lama goke agba maa kanju jolorun lo asiko lo lolaye yeah arami e maa se sole arami e maa se sole eee taye tapa omo iya elepa tongbe labeokuta o je lowa nkanse koye jale koye rojo koye so isokuso owo toba dile lesunrilo o rowo jeun otu lonta lotto nigba tokin somo onimoto owo ojojumo lofi sawaadanu ole ole alapamasise wonbiliki otu yalatenuje otu yalatenuje eee nigba toye kosise orun loma sun firstclass omo ole firstclass omo ole eee alapa masise hey afefetife atirifuro adiye atirifuro adiye eee omo ole ofesise apekotoje konijebaje ee yeah gbogbo wa lama goke agba arkloem enterprises gbogbo wa lama goke agba they call me jovani asiko lolaye yeah arami e maa se sole arami e maa se sole eeee gbogbo wa lama goke agba iceberg on the beat yall gbogbo wa lama goke agba tepa mose ee asiko lolaye oremi maa sole arami e maa se sole tepa mose eee gbogbo wa lama goke agba oremi maa sole gbogbo wa lama goke agba ori maa gbe e debire asiko lolaye yeah arami e maa se sole duro dasiko yeah jovani say so two thousand and forever baby trumpet plays till fade

Asiko.mp3

Asiko.video.mp4 YouTube

 

Hits: 7

Leave a Reply

Related Post