Ibada Lyrics ibada_lyrics hel’ umoya oyingcwele

hel’ umoya oyingcwele

Lyrics Of The Song hel’ umoya oyingcwele

Song ID 1254

hel umoya oyingcwele pour the holy spirit phezu kwabantwana bakho pour it on your children vus owakho umsebenzi father show your work libatshazw elakh igama lakho and your name will be praised vus owakho umsebenzi father show your work libatshazw elakh igama lakho and your name will be praised repeat thel umoya oyingcwele pour the holy spirit phezu kwabantwana bakho pour it on your children vus owakho umsebenzi father show your work libatshazw elakh igama lakho and your name will be praised vus owakho umsebenzi father show your work libatshazw elakh igama lakho and your name will be praised repeat amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen thel umoya oyingcwele pour the holy spirit phezu kwabantwana bakho pour it on your children amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen

hel’ umoya oyingcwele.mp3

hel’ umoya oyingcwele.video.mp4 YouTube

 

Hits: 3

Leave a Reply

Related Post