Ibada Lyrics ibada_lyrics Noma ngihamba

Noma ngihamba

Lyrics Of The Song Noma ngihamba

Song ID 2706

noma ngihamba ngihamba though i walk i walk esGodini sokufa in the valley of death angiyekwesaba i shall not fear uJesuyinqaba yami for Jesus is my fotress nasempini uyisihlangu sami he is my shield in battle war ungumpheme wokuphephela you are the tower where i seek refuge Jesu dwala lami Jesus is my everlasting rock lona laphakhade mina i will run to you forever mangicashe njalo kuwena i will hide in you forever ungumpheme wokuphephela you are the tower where i seek refuge repeat mthunzi wami my shade ungumthunzi wokuphumula you are my shade a resting place repeat

Noma ngihamba.mp3

Noma ngihamba.video.mp4 YouTube

 

Hits: 2

Leave a Reply

Related Post