Ufanelwe

Lyrics Of The Song Ufanelwe

Song ID 1444

ufanelwe ukubongwa Lord we give thanks to you ufanelwe ukudunyiswa Lord we praise you nkosi Jesu uyingcwele akekho ofana nawe Lord you are holy there is none like you ezulwini izingelosi zidumisa ubukhulu buka krestu zikhothamela zithula nemichele angels in heaven glorify you zithu ufanelwe ubukhosi they cry holy that you deserve to be glorified bantu bonkhe masidumiseni ubukhulu buka somandla nations come let us praise him sikhothame sicule nezingelosi sithufanelwe ubukhosi let us give glorify him together with the angels ufanelwe ukubongwa Lord we give thanks to you ufanelwe ukudunyiswa Lord we praise you nkosi Jesu uyingcwele akekho ofana nawe Lord you are holy there is none like you

Ufanelwe.mp3

Ufanelwe.video.mp4 YouTube

 

Hits: 2

Leave a Reply

Related Post