Ibada Lyrics ibada_lyrics Ngibonga wena Jesu

Ngibonga wena Jesu

Lyrics Of The Song Ngibonga wena Jesu

Song ID 393

ngibonga wena Jesu i thank you Jesus uma ungibiza for you called me bengilahlekile i was once lost manje ngitholakele but now im found yeb ngiyavuma yes i accept ngsebenzise nkosi yam use me my God ngenze ungigezisise wash and cleanse me ngibe muhle nami that i be beautiful as well bengiyintandane for i was once an orphan ngingenakhaya without a home ngihamba ngilala baba father i would walk and sleep noma kukuphi na anywhere everywhere suka kimi sathane begone from me satan ngino Jesu wami for i have Jesus with me uyangiphilisa for he restores me ngizizwa ngimusulwa i feel new pure

Ngibonga wena Jesu.mp3

Ngibonga wena Jesu.video.mp4 YouTube

 

Hits: 1

Leave a Reply

Related Post